Tổ yến thô 100g

Tổ yến thô, tổ yến thô 100g, là yến tổ nguyên vẹn khi khai thác, chưa làm sạch lông yến

Tổ yến thô, tổ yến thô 100g, là yến tổ nguyên vẹn khi khai thác, chưa làm sạch lông yến


Cùng chuyên mục